Balík TrustApp ponúka pohodlné, rýchle a spoľahlivé riešenie na vývoj vysoko zabezpečeného softvéru. Programátori sa tak môžu v maximálnej miere sústrediť na vývoj samotnej funkcionality aplikácie.

 • Čo je TrustApp?
  • Framework pre tvorbu C++ aplikácií vysoko zabezpečených proti:
   • neoprávnenej modifikácii programového kódu a dát
   • extrakcii kľúčových algoritmov a dát
   • neoprávnenému používaniu aplikácie pomocou:
    • smartkariet / hardvérových donglov
    • servera, napr. Licenčného Systému
 • Pre koho je TrustApp určený?
  • Pre každého, kto chce rýchlo vyvíjať aplikácie s vysokým stupňom zabezpečenia
  • Pre všetkých s potrebou chrániť vlastné nápady a algoritmy
 • Ako sa používa TrustApp?
  • Zakúpením TrustApp obdržíte framework vysoko zabezpečenej end-user aplikácie a množstvo knižníc uľahčujúcich vývoj zabezpečeného softvér.
  • Svoj programový kód implementujete priamo do kostry aplikácie za použitia dodaných bezpečnostných knižníc

Detaily:

 • Implementované zabezpečené komunikačné protokoly na komunikáciu so serverom
 • Základná obfuskácia
  • Multijazykových stringových konštánt (8-bit, 16-bit)
  • Pracovných dátových blokov v pamäti o Win32 API volaní
  • Väčšiny syntaktických konštrukcií
  • Infraštruktúry reportovania chýb a debug výpisov
  • Bezpečné dátové úložiská (Win32)
   • väzba dát na konkrétny počítač
   • väzba dát na konkrétny používateľský účet
   • možnosť bezpečného uchovávania autentizačných údajov
  • Základné kryptografické algoritmy
   • Asymetrická kryptografia
   • Symetrická kryptografia
   • HMAC
   • Zero Knowledge Proof algoritmy
   • Rôzne hashovacie algoritmy
 • Pokročilé techniky obfuskácie
  • Nástroje na transformáciu zdrojového kódu do extrémne ťažko analyzovateľnej podoby
  • Presun časti spustiteľného kódu na miesto neprístupné potenciálnemu útočníkovi a podmienenie jeho vykonania iba po predchádzajúcej autorizácii
 • Ochrana proti modifikácii spustiteľného kódu
  • Automatická identifikácia útokov na spustiteľný kód
  • Digitálny podpis zabudovaného byte kódu